Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Peru political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Popular Action’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Færre Source

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Formindsk Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Såret Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Sænk Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Popular Action vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Popular Action har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Popular Force’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Popular Force’s svar: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: For livet Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Færre Source

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Såret Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Sænk Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Popular Force vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Popular Force har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Popular Revolutionary Alliance’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Mere Source

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Popular Revolutionary Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Christian People’s Party’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: For livet Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Christian People’s Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Christian People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Socialist Party’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

We Are Peru’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

We Are Peru vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

We Are Peru har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Alliance for the Great Change’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Alliance for the Great Change vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Alliance for the Great Change har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Nationalist Party’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: For livet Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Kriminelle spørgsmål

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Formindsk Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Nationalist Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Nationalist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Communist Party’s politiske holdninger

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen give større adgang til prævention? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag?