Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Popular Action vs Alliance for Progress on euthanasia

maatschappelijke vraagstukken

Moeten terminaal zieke patiënten worden toegestaan om hun leven te beëindigen via hulp bij zelfdoding? stats bespreken

Popular Action kiezers: Ja Source

Alliance for Progress kiezers: Ja Source

Bespreek dit...

Español Nederlands