Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Popular Action vs National Awakening Party on education issues

onderwijsvraagstukken

Moeten lesgelden voor publieke universiteit worden afgeschaft? stats bespreken

Popular Action kiezers: Ja Source

National Awakening Party heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Español Nederlands