Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Popular Action vs Decentralist Party Social Force on euthanasia

maatschappelijke vraagstukken

Moeten terminaal zieke patiënten worden toegestaan om hun leven te beëindigen via hulp bij zelfdoding? stats bespreken

Popular Action kiezers: Ja Source

Decentralist Party Social Force heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Español Nederlands