Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Popular Action vs Forward Party on euthanasia

maatschappelijke vraagstukken

Moeten terminaal zieke patiënten worden toegestaan om hun leven te beëindigen via hulp bij zelfdoding? stats bespreken

Popular Action kiezers: Ja Source

Forward Party heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Español Nederlands