Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Popular Action’s politieke standpunten over het doodstraf

maatschappelijke vraagstukken

Ben je voor de doostraf? stats bespreken

Popular Action kiezers: Ja Source

Bespreek dit...

Español Nederlands