ลองตอบคำถามทางการเมือง
+

นโยบายของ Popular Revolutionary Alliance’s เกี่ยวกับปัญหา economic

ผู้สมัคร

หัวข้อ

เศรษฐกิจ  ›  งานในประเทศ

รัฐบาลควรออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้บริษัทเอกชนจ้างงานภายในประเทศหรือไม่

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  ชีพของรัฐบาล

ควรเพิ่มชำระเงินบำนาญสำหรับแรงงานวาระรัฐบาล

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  การใช้จ่ายของรัฐบาล

รัฐบาลควรให้ตัดการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อลดหนี้ของชาติ?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  ค่าแรงขั้นต่ำ

รัฐบาลควรเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลกลาง?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  ธนาคารในต่างประเทศ

ชาวเปรูควรได้รับอนุญาตให้บันทึกหรือลงทุนเงินในบัญชีธนาคารในต่างประเทศหรือไม่?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Popular Revolutionary Alliance’s อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

เศรษฐกิจ  ›  เงินอุดหนุนฟาร์ม

หากรัฐบาลอุดหนุนเกษตรกรชาวเปรู?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

เศรษฐกิจ  ›  สวัสดิการ

ควรจะมีข้อ จำกัด น้อยกว่าหรือมากกว่าในสวัสดิการปัจจุบันหรือไม่?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคมากกว่า

เศรษฐกิจ  ›  ภาษี

เปรูควรขึ้นภาษีกับคนรวย?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ควรอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคลดลง

เศรษฐกิจ  ›  สหภาพแรงงาน

คุณเชื่อช่วยเหลือแรงงานสหภาพแรงงานหรือทำร้ายเศรษฐกิจ?

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคช่วยด้วย

เศรษฐกิจ  ›  บิทคอยน์

รัฐบาลควรจำแนก Bitcoin เป็นสกุลเงินกฎหมายหรือไม่

APRA>APRA  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

Español ภาษาไทย