נסה את החידון הפוליטי
+

Popular Revolutionary Alliance’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  תעסוקה בבית

האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם אזרחים פרואנים מורשים לשמור או להשקיע את כספם בחשבונות בנק זר?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם על הממשלה להעלות את שכר המינימום?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Popular Revolutionary Alliance’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  סובסידיות חקלאיות

האם הממשלה צריכה לסבסד חקלאים פרואנים?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  רווחה

האם צריכות להיות יותר או פחות הגבלות על הטבות הרווחה הנוכחיות?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהיותר

הכלכלה  ›  מסים

האם פרו להעלות את המסים על העשירים?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהעוזרים

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהלצמצם

הכלכלה  ›  ביטקוין

האם על הממשלה להגדיר את הביטקוין כמטבע חוקי?

APRA>APRA  בסיס התמיכה של המפלגהלא

Español עברית